eksplosion gif

Søg og download gratis eksplosions-gifs

Sådan søges og downloades GIF

Søg blandt GIF'erne

Der er tusindvis af forskellige gifs tilgængelige på vores side. Men du leder efter en bestemt. Vælg en kategori, og find den gif, du ønsker.

Åbn GIF til visning

Du kan se alle gifs i det generelle katalog eller åbne hver enkelt individuelt og rulle en efter en. For at se, klik på ikonet med et øje.

Download til din enhed

Klik på download-knappen for at downloade i GIF-format. Hvis du vil gemme i WebP-format, skal du højreklikke på billedet og klikke på Gem som.

Hvorfor har vi brug for eksplosions-gifs

En eksplosion er en hurtig forbrænding af et stof ledsaget af frigivelse af en betydelig mængde energi i et begrænset volumen og dannelsen af komprimerede gasser, hvorved der dannes en stødbølge og formeres, hvilket kan føre til eller føre til en nødsituation af teknisk karakter. Ved hurtig forbrænding finder den eksplosive transformationsproces sted i eksplosivmassen med en hastighed i størrelsesordenen flere meter pr. Sekund, og selve processen er i høj grad påvirket af eksterne forhold. Hvis forbrændingen finder sted i det fri, ledsages den ikke af en lydeffekt eller mekanisk arbejde med ødelæggelse eller forskydning.

Som et resultat af eksplosionen bliver stoffet til et plasma med et meget højt tryk, der ekspanderende komprimerer miljøet og får det til at bevæge sig, dvs. danner en eksplosionsbølge. Processen med den såkaldte eksplosive kemiske transformation af et eksplosiv finder sted, hvilket resulterer i en mekanisk effekt på miljøet. Sammen med den konventionelle eksplosion anvendes retningseksplosion og volumetrisk eksplosion. Praksis viser, at konsekvenserne af eksplosioner af kriminel karakter er mangesidige og ofte katastrofale (mennesker og dyrs død, tilskadekomst og adskillige kvæstelser af ofre, ødelæggelse og fuldstændig destruktion af bygninger, strukturer, køretøjer, økosystemer og andre objekter).